DATABESKYTTELSEFORORDNING
Alle persondata, som vi hos Fastighets AB Balder modtager, håndteres i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser. Fra 25. maj 2018 gælder databeskyttelsesforordningen (GDPR) for behandling af dine personoplysninger. Personoplysninger er al information, der direkte eller indirekte kan identificere en levende, fysisk person. Fastighets AB Balder gør sig umage for at beskytte din integritet, og vores mål er at sikre, at dine personlige oplysninger behandles korrekt.

 
1. Hvilke personlige data indsamler vi?

 *Fastighets AB Balder fraråder at udlevere følsomme personlige oplysninger som etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af en fagforening, information om sundhed og/eller information om kønsidentitet. Vi forbeholder os derfor ret til at slette alle følsomme data som beskrevet ovenfor samt personlige oplysninger vedrørende andre end dig.2. Hvorfor og hvordan bruger vi oplysningerne?
Hvis du vil ansøge om et job eller kontakte Fastighets AB Balder, bliver dine personlige oplysninger registreret og behandlet af os. Dine personlige oplysninger vil blive registreret i Rekry, der er vores rekrutteringstjeneste. Interesserede kan ansøge om en aktuel, ledig stilling, søge uopfordret og/eller ansøge om praktikophold. Registreringen finder sted for at kunne håndtere den nuværende rekruttering og til at bruge dataene til en potentiel fremtidig ansættelse. Vi behandler kun information, der er nødvendig i forbindelse med ansættelse, såsom kontaktoplysninger og data for at vurdere ansøgerens egnethed og karrieremuligheder. Dette inkluderer at nogle data kan blive gemt. Vi beder derfor om, at du læser denne tekst omhyggeligt. Ved at indsende din ansøgning til os, angiver du, at du forstår og accepterer vilkårene. Registrering af dine personoplysninger hos Fastighets AB Balder er valgfri og gratis for dig som ansøger.3. Samtykke til registrering af data
Vi gør opmærksom på, at du ved at indsende din ansøgning accepterer i en sådan registrering samt accepterer at Fastighets AB Balder modtager dine personoplysninger, der uploades i rekrutteringstjenesten. Du accepterer også, at Fastighets AB Balder gemmer, bruger og muligvis deler dine personlige data for at behandle din ansøgning samt kontakte dig eller dine referencer i tilfælde, hvor det er nødvendigt med henblik på behandlingen. Dataene behandles ikke til andet end det angivne formål. Persondata lagres ikke længere end det er nødvendigt med henblik på behandlingen (se afsnit 7).4. Med hvem deler vi oplysningerne?
Fastighets AB Balder, som du indsender din ansøgning til, er ansvarlig for dine personlige oplysninger og forpligter sig til ikke at videregive dine personlige oplysninger til uautoriserede personer eller trejde parter. Dog viderebringes personoplysningerne til relevante databehandlere, hvis det er nødvendigt med henblik på behandling af personoplysninger. Rekrutteringsselskabet We Select fungerer for eksempel som databehandler for Fastighets AB Balder, når de hjælper os med at indsamle oplysninger via Rekrys rekrutteringstjeneste. 
Dine personoplysninger kan også videregives, når det kræves i henhold til loven, som f.eks. i henhold til diskriminationsloven eller databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi kan være nødt til at videregive oplysninger, som myndighederne anmoder om at få indblik i.5. Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål vedrørende dine personlige oplysninger og Fastighets AB Balders behandling af disse, kan du kontakte persondata@balder.dk.6. Hvilke rettigheder har du?
Du har altid ret til at anmode om dine personlige oplysninger, der gemmes en gang om året, ændres, hvis de er forkerte, eller anmode om, at de slettes, hvis behandlingen ikke er lovligt begrundet. En sådan anmodning skal dog indgives til Fastighets AB Balder, som er ansvarlig for personoplysningerne.7. Hvornår sletter vi oplysningerne?
Hvis du kontakter os og ønsker at få dine oplysninger slettet, gør vi naturligvis dette, medmindre vi er lovligt forpligtet til at beholde oplysningerne. En sådan undtagelse er f.eks. hvis du har ansøgt om et job hos Fastighets AB Balder, da skal vi gemme dine ansøgningsdokumenter i 24 måneder efter, at ansættelsesprocessen er afsluttet med henvisning til diskriminationsloven. Derfor vil vi slette dine oplysninger efter 24 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen, når du har ansøgt om et job. Dette gælder også for uopfordrede ansøgninger.

 
8. Samtykke i overensstemmelse med GDPR
Ved at acceptere disse vilkår accepterer du, at dine data opbevares i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).
 
Vi ønsker dig held og lykke med din ansøgning!